President

Amgueddfa Cymru

Llywydd

Oes gennych chi'r sgiliau arwain a'r profiad i fod yn Lywydd ar Amgueddfa Cymru?

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig i'n helpu i wireddu'n gweledigaeth: Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau.

Bydd ymrwymiad amser o ddau ddiwrnod yr wythnos ar gyfartaledd, gan gynnwys cyfarfodydd y bwrdd. Ni chynigir tâl am y swydd. Bydd yn dechrau ar 1 Chwefror 2018.

Diwrnodau agored:
• Dydd Sadwrn 9 Medi; 10yb-2yp (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
• Dydd Gwener 15 Medi; 10yb-3yp (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru)

Dyddiad cau 22 Medi 2017.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i http://llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 02920 825454.


National Museum Wales

President

Do you have the leadership qualities and experience to be the next President of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales?

We are looking for a committed individual to help us realise our vision: Inspiring People; Changing Lives.

Average time commitment of two days per week including board meetings. This post is not remunerated. To commence 1 February 2018

Open days:
• Saturday 9 September 10am – 2pm (National Museum Cardiff)
• Friday 15 September 10am – 3pm (St Fagans National History Museum)

Closing date 22 September 2017.

Further information and to apply got to http://wales.gov.uk/publicappointments

A large print, braille or audio version of this advert can be obtained by request from 02920 825454.

 

 
 

PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on LGBT Media requesting bank account details please email webmaster@lgbt.media