Independent Members

Appointment of Independent Members
 
Organisation 
Public Health Wales NHS Trust – Appointment of Independent Members (Generic)  
 
Remuneration
£9,360 per annum plus reasonable expenses 

Time commitment 
4 days per month, but often higher due to organisational demands. 
 
Background
Two Independent Members (Generic) are required for Public Health Wales NHS Trust. For the first Independent Member role, you will need to demonstrate that you have built a reputation for successfully innovating and pushing boundaries in a customer focused environment. For the second Independent Member role, you will be cognisant of the principles of good governance, have the ability to challenge conventional thinking to stimulate positive discussion and decision making and will have ideally served in a non-executive or trustee role. 
 
The closing date for applications is 2 August 2019. 
 

Penodi Aelodau Annibynnol

Sefydliad
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Penodi Aelodau Annibynnol (Cyffredinol)  
 
Tâl cydnabyddiaeth 
£9,360 y flwyddyn ynghyd â chostau rhesymol 

Ymrwymiad amser 
4 diwrnod y mis, ond yn fwy yn aml oherwydd galwadau sefydliadol. 
 
Cefndir 
Mae angen Dau Aelod Annibynnol (Cyffredinol) ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gyfer rôl yr Aelod Annibynnol cyntaf, bydd angen ichi ddangos bod gennych enw da am arloesi'n llwyddiannus a gwthio'r ffiniau mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Ar gyfer rôl yr ail Aelod Annibynnol, byddwch yn ymwybodol o egwyddorion llywodraethu da, yn gallu herio syniadau confensiynol i sbarduno trafodaeth gadarnhaol a gwneud penderfyniadau. Yn ddelfrydol byddwch wedi gwasanaethu mewn rôl anweithredol neu fel ymddiriedolwr.
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Awst 2019. 

 

 
 

PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on LGBT Media requesting bank account details please email webmaster@lgbt.media